Özel gereksinimli bireyler yaşadıkları toplum içinde psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalır. Bu sorunlar, özel gereksinimli çocuklar ve ailesinin bu durumla yüz yüze gelmesiyle başlar. Zaman geçtikçe içinden çıkılmaz bir hale gelen bu sorunlarla baş etmek zaman zaman zor olabilir.

Özel gereksinimli çocukların karşılaştıkları zorluklar hem aile hem de sosyal çevresinde kendini gösterir. Engellilerin karşılaştıkları en büyük zorluklar ayrımcılığa uğramaktır. Engelli bireylerin üretime katılamaması dolayısı ile işsizlik sorunu yaşaması en temel sorunlar olarak ortaya çıkar.

Aynı zamanda eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik, istihdam gibi temel insani hizmetler, fırsat eşitliğinden yeterince yararlanamamaları da onların engelli olarak damgalanması, ayrımcılığa uğraması boyutunda değerlendirilebilir.

Özel Gereksinimli Çocuklar Hangi Zorluklarla Karşılaşır?

Özel gereksinimli çocuklar; psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak çeşitli zorluklarla karşılaşabilir. Bu zorluklar ve detayları ise;

  • Cadde ve kaldırımların engellilerin erişimine uygun olmaması özel gereksinimli bireylerin karşılaştığı mimari sorunlardandır.
  • Yapılan araştırmalar çerçevesinde, engelli bireylerin büyük bir kısmı iş bulma konusunda büyük zorluklar yaşar.
  • Toplum tarafından dışlanma, özel gereksinimli çocukların yaşadıkları ortak temel sorunlardandır.
  • Özel gereksinimli çocuklar, okul öncesi eğitiminde velilerden kaynaklı sorunlar yaşayabilir. Engelli çocuklar okulun fiziki imkânlarından kaynaklanan ve eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar olmak üzere eğitim alanında çeşitli zorluklar yaşayabilir.
  • Toplum içinde verilen tepkilerden dolayı sosyalleşememe sorunları da yaşayabilirler.
  • Özel gereksinimli çocuğu olan bazı aileler çocuklarını, topluma göstermekten utanır ya da onu terk eder.

Özel Gereksinimli Çocukların Yaşadıkları Sorunları Çözmeye Yönelik Öneriler Nelerdir?

Özel gereksinimli çocuklar, eğitim hayatında ve ailesi ile ilgili çeşitli zorluklar yaşayabileceği için bazı çözüm yolları geliştirilir. Bunlar içinde en önemlisi, çocuklarının eğitim sürecindeki sorumlulukları hakkında bilinçlendirme faaliyetleri yapılmasıdır. Özel gereksinimli öğrencilerin engel durumlarına uygun gerekli ders materyallerinin, bakanlık tarafından temin edilmesi gerekir. Okul bahçeleri ve sınıflarının okul öncesi eğitime uygun planlanması, mevcut fiziki şartların iyileştirilmesi de bunlar içinde sıralanabilir.

Sadece yetkililere ve aileleri değil, öğretmenlere de önemli görevler düşer. Öğretmenler özel gereksinimli çocuklar ile ekili iletişim kurma, etkinlik sürelerini kısaltma ve çeşitlendirme, meslektaşları ile işbirliği yapma, istenmeyen davranışların nedenini tespit etme ve müdahale etme gibi çeşitli önlemler alabilir.

Özel Gereksinimli Çocukların Karşılaştıkları Ortak Zorluklar hakkında daha geniş bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkes Gelişmeyi ve Desteği Hak eder.