Özgül Öğrenme Güçlüğü - Disleksi

Özgül Öğrenme Güçlüğü – Disleksi, toplumumuzda en çok karşılaşılan algılama sorunlarından bir tanesi olmakla beraber, disleksi olarak da adlandırılmaktadır. Birey bu çerçevede standart bir zeka düzeyinde olmasına karşın; yazma, okuma, kendini ifade etme ve düşünme gibi becerilerde, kendi akranlarına oranla düşük başarı göstermesi, özgül öğrenme güçlüğü, sık rastlanan bir rahatsızlık olduğundan dolayı, bu sorunla karşı karşıya kalan bireylerin özel eğitim almaları gelişimleri açısından son derece önemli olacaktır.

Ayrıca disleksi rahatsızlığı kesinlikle bir zihin geriliği olarak tanımlanmamalıdır. Yalnızca algılama sorunudur. Özel eğitimler ile tedavi edilmesi mümkündür.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

Çocuklarda okul başarısını doğrudan etkileyen bu rahatsızlık, önceden tespit edildiğinde müdahalede daha başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle belirtilerde çok hassas olmak gerekecektir. Belirtiler genel anlamda aşağıdaki gibidir:

 • El yazısı karakterlerinin, kelimelerin ve cümlelerin okunamaması ya da normal düzeyden daha yavaş okunması,
 • Saatlerin okunmasında yaşanan problemler,
 • Kelimeler ya da harfler arasında fazla boşluk bırakılması ya da hiçbir şekilde boşluk bırakılmaması,
 • Çeşitli harflerin fazla, eksik ya da birden fazla olacak şekilde yazılması,
 • Yazım kurallarında yapılan ve sıklaşan hatalar,
 • Sıralamalarda yaşanan karıştırma problemleri
 • Eşyaların sık sık kaybedilesi,
 • İnce ve kaba motor becerilerinde yaşanan problemler,
 • Dağınıklığın çok yüksek düzeyde olması,
 • Yönleri öğrenme yeteneğinde düşüklük ve
 • Çok basit olarak bilinen toplama, çıkarma vb. işlemlerde zorlanılması, disleksi rahatsızlığının belirtileri arasında gösterilmektedir.

Çocuğunuzda ya da yakınınızın çocuğunda bu tarz bir problemi fark ettiyseniz, mutlaka çocuk doktoru ile görüşmeli ve çocuğunuz için özel eğitim almalısınız.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Çeşitleri

Öğrenme güçlüğünün hangi alanda yaşandığına göre farklı çeşitleri bulunmakta ve bu çerçevede bir sınıflandırma yapılmaktadır. Aşağıdaki çeşitler, Özgül Öğrenme Güçlüğü ile ilgilidir:

Disleksi

Okuma Güçlüğü

Doğru heceleyememe, yavaş okuma, harfleri ayrı yazmada zorlanma ve okuduğunu anlayamama gibi belirtiler dikkat çekmektedir.

Disgrafi

Yazılı Anlatım Güçlüğü

El yazısını bozuk yazma, harfleri ya da sayıları ters veya yanlış yazma ile yazarken zorluk çekme gibi belirtiler ile ortaya çıkmaktadır.

Diskalkuli

Matematik Güçlüğü

Sayıların sıralamasını ve büyüklüklerini karıştırma, aritmetik sembol ya da sayıları sayamama ve öğrenememe, işlem yönlerini karıştırma, eksik işlem yapma ve çarpım tablosunu zor öğrenme gibi belirtiler kapsamında anlaşılmaktadır.

Bu düşük başarı; kişinin yaşına, aldığı eğitime ve zeka düzeyine uymayacak şekilde en az 6 ay süreyle temel akademik becerileri (okuma – yazma ya da matematik) öğrenmede güçlük yaşaması olarak açıklanabilir. Kişinin hem okul başarısını hem de günlük yaşam etkinliklerini önemli derecede engeller.

Bunlara ek olarak Özgül Öğrenme Güçlüğü çeken çocuklarda; günlerin, ayların, mevsimlerin, sayıların ve alfabenin sırasını karıştırma, sağı ile solunu ayırt edememe, saati öğrenmekte zorlanma, okuma yaparken satır atlama, defterin poziyonunu hatalı tutma ve yanlış taraftan yazıya başlama, eşyalarını kaybetme gibi özellikler de görülmektedir.

 

Unutulmamalıdır ki Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocuk ve gençler bu özelliklerin tümünü taşımayabilirler. Her biri farklı sayıda ve farklı yoğunlukta bu belirtilerden bazılarını gösterebilirler.

 

Birçok öğrenme güçlüğüne sahip çocuk eğitim kurumlarında fark edilmeden eğitimlerini sürdürmeye çalışır ve doğal olarak büyük engellerle karşılaşarak, başarısızlığa itilir, sonunda eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalır. Bunun önüne geçmek için yapılacak tek tedavi ÖZEL EĞİTİM’dir.

 

Özel Eğitim okulda verilen eğitimden farklıdır. Çocuğun okula devam ederken bunun yanında bireysel ya da grup halinde özel eğitim almaya gereksinimi vardır.

Okul ya da günlük hayattaki başarıda zorlukları ortaya çıkaran bu rahatsızlıklar; yaş, eğitim ve zeka seviyesine göre, en az 6 aylık süre içerisinde öğrenmede zorluklarla karşı karşıya kalmayı içermektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü, içerisinde pek çok farklı problemi de barındırır. Mevsimler, günler, aylar, sayılar, harfler, yönler ve saati öğrenmede zorluklar bu farklı problemlerden bazılarıdır. Defteri ya da kitabı yanlış tutma, boşlukları atlama, yön sorunu yaşama ve eşyalarına sahip çıkamama gibi problemler, Özgül Öğrenme Güçlüğü’nün net bir şekilde dışavurumu olarak nitelendirilmektedir.

Pek çok farklı yaş grubunda karşılaşılabilen bir problem olduğu için, her bireyde farklı belirti ya da belirtiler ortaya çıkacaktır. Herkeste benzer belirtilerin görülmesi mümkün değildir.

Sıklıkla karşılaşılan bir problem olan Özgül Öğrenme Güçlüğü sebebi ile pek çok birey eğitim öğretim hayatını yarıda bırakmakta ve başarısızlık ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sık karşılaşılan rahatsızlık Özel Eğitim ile bertaraf edilebilir. Yalnızca Özel Eğitim ile tedavi edildiği için, bireylerin öğrenme güçlüğü ile toplumda kendini yalnız hissetmesinin önüne geçmeniz, onların gelişimi açısından çok değerli olacaktır.

Okulda verilen eğitim ile özel eğitim birbirinden farklıdır ve ayrılması gerekir. Birey okul eğitimine devam ederken, farklı gruplar halinde ya da bireysel olarak özel eğitime devam etmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.

Randevu ve Diğer Sorularınız İçin Bizi Arayın!

Bizi arayarak izlenmesi gereken süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. değerlendirme, özel eğitim, servis ve randevu tamamen ücretsiz, devlet destekli olarak sağlanmaktadır..