Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Gerek örgün eğitim, gerekse de özel eğitimde hatırı sayılır ve değere sahip olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık sayesinde; öğrencilerin gelişim sürecinde psikolojik açıdan daha iyi bir seviyede olmaları sağlanmaktadır. Özel eğitimin en önemli noktası olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, çocukların ve bireylerin yaşadığı problemlere daha çabuk ve etkin sonuçların bulunması adına son derece gerekli ve zorunludur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Çocukların okulda ve günlük hayatta ne yaşadıkları, ne gördükleri, hangi olaylardan ne derece etkilendiklerinin tespit edilmesi, oluşan problemlerin çözülmesi için önemli adımların atılması, aileleri ile görüşmeler gerçekleştirilerek, çocukların ve bireylerin gelişimlerinin sekteye uğramamasının sağlanması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanının oluşmasını sağlamıştır. Eğitim kurumlarında, çalışma alanlarında ya da diğer pek çok noktada bu faaliyetleri gerçekleştiren kişiye de Rehberlik ve Psikolojik Danışman adı verilmektedir.

Özel Eğitim Alanında Rehberliğin Amacı

Bireylerin gelişimleri ve gerek okul, gerekse de günlük yaşantısında daha mutlu olabilmeleri için, özel eğitimde rehberliğin önemi çok büyüktür. Temel amaçları da aşağıdaki gibidir:

  • Yeteneklerin keşfedilmesi, kullanılması ve geliştirilmesi için bireye yol gösterilmesi,
  • Severek ve isteyerek mesleğini icra edebilmesi ve meslek sahibi olmasının önünün açılması,
  • İçerisinde bulunduğu toplumun tanınması, fark edilmesi ve keşfedilmesinin sağlanması ile
  • Karşılaşılan problemlerin daha etkin kararlar ile çözülmesi ve bertaraf edilmesinin sağlanması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın özel eğitim alanındaki temel amaçlarındandır.

Öğrencilerin gelişimlerinin takip edilmesi, sosyal, bilişsel, psikolojik ya da bedensel açıdan nasıl gelişim kaydettiklerinin izlenmesi ile öğrenciler için gerekli desteklerin sağlanması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık biriminin temel görevleri arasında yer almaktadır. Severek ve isteyerek bir şey yapmaları sağlanarak, öğrencilerin daha iyi bir gelişim kaydetmeleri ve geleceğe daha umutla bakmaları, bu şekilde sağlanmaktadır.

En Önemli Üç Unsur

Verilecek olan eğitimin üst düzey verimi sağlaması için gerekli olan unsurlardan üçü; Okul, Veli ve Özel Eğitim olarak bilinmektedir.

Okul

Öğrencilerin kademe kaydedebilmesi ve başarılı olabilmesi için; öğrenci odaklı çalışmaların gerçekleştirilmesi, öğrencinin gereksinimine göre sınıf için uygulamaların yapılması, eğitim planı da yapılarak öğrencilerle ilgili bilgi sürecinin kontrol edilmesi oldukça önemlidir.

Veli

Öğrencinin eğitimine devam ettiği sürece, daha verimli çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için, okul ile özel eğitim merkezinin uyum sağlaması çok dikkat çekicidir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Aileden öğrenci ile ilgili olarak gerekli bilgilerin alınması ve bu bilgiler ışığında öğrenciler ile ilgili genel değerlendirmenin yapılması için, okul ile veli koordinesinin sağlanması gerekecektir.

Okul, Veli ve Özel Eğitim koordinesinde, öğrencilerin gereksinimlerine göre hareket edilmeli ve etkin bir süreç yönetimi gerçekleştirilmelidir. Böylece öğrencinin kendi yeteneklerini fark etmesi sağlanır, toplumda kendine güvenen yeni bir birey oluşur.

Randevu ve Diğer Sorularınız İçin Bizi Arayın!

Bizi arayarak izlenmesi gereken süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. değerlendirme, özel eğitim, servis ve randevu tamamen ücretsiz, devlet destekli olarak sağlanmaktadır..