Ergoterapi

Ergoterapi, hayatın kalitesinin arttırılması ve bunun sonucunda kişinin sosyal hayata kazandırılması, ergoterapinin temel amacı olarak adlandırılmaktadır. Fiziksel, duygusal, sosyal, çevresel ve daha pek çok noktada problemlerle karşı karşıya kalan hastalar, ergoterapiye ihtiyaç duyan hastalardır. Bireysel bağımsızlığın sağlanmasının hedeflendiği tedavi olan ergoterapi, pek çok hastalığın tedavisinde etkin şekilde kullanılmaktadır.

Ergoterapi Nedir?

Hiperaktive, down sendromu ve otizm gibi psikoloji temelli rahatsızlıklar ile beraber birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Hastaların kalitesi düşen hayatlarının kalitesinin artırılması, yaşam enerjisinin vurgulanması ve fiziksel ya da ruhsal anlamda karşılaşılan birçok hastalığın tedavi edilmesi, ergoterapi ile sağlanır. Epilepsi, dikkat eksikliği, otizm, hiperaktive ve down sendromu gibi pek çok hastalığın tedavisinde tercih edilen ergoterapinin, seansların doğru ve yeterli şekilde uygulanması ile çok faydalı sonuçları ortaya çıkaracağı bilinmektedir.

Hangi Hastalıklarda Ergoterapi Gereklidir?

Danışan odaklı bir tedavi olan ergoterapi, hastanın durumunun analiz edilmesi sonrasında uygulanan seanslar ile fayda sağlayacaktır. Seanslar tamamlandıktan sonra gerekli kontroller gerçekleştirileceği için, durum değerlendirmesi yapma şansı ortaya çıkar. Ergoterapistlerin uyguladıkları tedaviler ile hayata daha mutlu bakan hastalar, belirli seanslar ile bu süreci en verimli şekilde atlatmaktadırlar. Bu nedenle aşağıdaki hastalıklar, ergoterapi ile tedavi edilebilecek hastalıklar olarak bilinmekte ve aktif olarak uygulanmaktadır:

 • Otizm
 • Epilepsi
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Hiperaktive
 • Down Sendromu ve
 • Diğer Psikoloji Temelli Rahatsızlıklar

Her yaş grubundaki kişilere rahatlıkla ve en etkin şekilde uygulanabilecek ergoterapi, sonuçları değerlendirildiğinde üst düzey avantaj sağlamaktadır.

Ergoterapi Faydaları

Sosyal hayat ile ilgili uyum problemleri yaşayan kişiler için belirli tedavileri uygulayan ergoterapistler, iş uğraşı terapistleri olarak da bilinmektedirler. Becerilerinde kayıp yaşayan, fiziksel ya da ruhsal hastalığı bulunan kişilere uygulandığında, kişilerin sosyal hayatta daha etkin şekilde yer almaları sağlanabilir. Ergoterapinin faydaları ise aşağıdaki gibidir:

 • Başkalarına nispeten bağımlı yaşayan kişiler, hayatlarını kendileri idame ettirecek şekilde hareket etme şansına sahip olacaklardır.
 • Sosyal hayata uyum sağlamakta zorlanan kişiler, ergoterapi ile uyum sorununu yeneceklerdir.
 • Sağlık problemlerinden uzak, psikolojik anlamda kişinin kendini rahat hissetmesi sağlanacaktır.
 • Kişiler kaybettikleri becerileri bu yolla gerekli tedaviler uygulanarak kazanacaklardır.
 • Kişinin kendisini geliştirme fırsatı sağalacak ve böylece bağımsız bir hayat sürülmesi ortaya çıkacaktır.

Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme tedavisi bireyin duyusal tecrübelerini değerlendirerek yine bireyin duruma uygun cevaplar vermesinin mümkün hale getirir. Böylece duyu bütünleme terapisi ile birey toplum ile iletişim kurarken pozitif bir yol izleyebilir.

• Daha kolay konsantre olur.
• Birey özgüven kazanır.
• Soyut düşünce yeteneği gelişir.
• Akıl yürütme kapasitesi artar.

• Vücut ve beyin entegre hareket eder.
• Akademik öğrenme yeteneği kazanır.
• Kişisel kontrol yeteneği kazanır.
• Birey özsaygı kazanır.

Duyu bütünleme bireylerin daha sağlıklı ve toplumla entegre olabildiği bir hayat yaşamalarına imkan tanıyan bir tedavi yöntemidir.

Duyu bütünleme özel eğitim merkezimiz tarafından verilen ve bireyin duyusal gelişimini hızlandırmayı hedefleyen bir tedavi bütünüdür.

Randevu ve Diğer Sorularınız İçin Bizi Arayın!

Bizi arayarak izlenmesi gereken süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. değerlendirme, özel eğitim, servis ve randevu tamamen ücretsiz, devlet destekli olarak sağlanmaktadır..

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocukların oynarken öğrenmeleri sağlanabildiği için, oyun terapisinde bu avantajı ortaya çıkarmak temel hedeftir. Böylece bireyin gerek psikolojik, gerekse de fiziksel gelişimi sağlanmış olur. Uygulanan yöntem doğru ve etkin olursa, bireyin günlük yaşantısında olumlu düzelmeler meydana gelir. Bu çerçevede elde edilen avantajlar aşağıdaki gibidir:

 • Kişi duygusunu kontrol etmesini öğrenir.
 • Sorun çözme noktasında kendisini geliştirir.
 • Yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.
 • Duyu organlarını kullanma noktasında kendine değer katar.
 • Davranışlarını değerlendirmesi sağlanır.
 • Kişinin özsaygısı gelişir ve daha özgüvenli bir birey oluşur.

Ergoterapi Yaklaşımının Örnekleri

Toplum sağlığının geliştirilmesi, hayat kalitesinde görünür artışların gözlenmesi ve daha pek çok avantaj, erken müdahalenin yapılması sonucunda ergoterapi ile sağlanır. Özellikle çalışma alanları için çok büyük öneme sahip olan stres kontrolü, ergoterapi eğitimleri sayesinde büyük ölçüde öğretilir.

Bakıma ihtiyaç duyan bireylerin evden çıkamaması sebebi ile ergoterapi tedavisinin evde de gerçekleştirilmesi mümkündür. Hastanın psikolojik rahatsızlıkları ve nörolojik açıdan içerisinde bulunduğu problemler, ergoterapi tedavileri ile bertaraf edilebilmektedir.

Çocuklar Üzerinde Ergoterapinin Etkisi Nedir?

Çocukların yaşam standartlarını öğrenmesi, hayata atılmalarının kolaylaşması ve özsaygılarını kazanarak ruh sağlıklarını koruyabilmeleri, ergoterapinin çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili net bir örnektir. Çocukların gerek sosyal, gerekse de motor becerileri gibi pek çok becerisinin gelişmesine katkılar sunan ergoterapi, duygusal özellik taşıyan bilgileri yorumlama noktasında da çeşitli tedavileri içerir. Gerek sosyal, gerekse de eğitim hayatlarında çeşitli problemler ile karşı karşıya kalan çocuklar için ergoterapinin büyük önemi vardır.

Ergoterapi Uygulama Alanları Nerelerdir?

Aldıkları eğitimler ve daha önce elde ettikleri deneyimler sayesinde pek çok hastalığın tedavi edilmesini ergoterapi yöntemleri ile gerçekleştiren ergoterapistler, pek çok yerde hizmet sunabilmektedir. Özel ya da devlet hastaneleri, dernekler, belediyeler ya da özel alanlarda uygulanabilen bir tedavidir. Gerek ruhsal, gerekse de fiziksel açıdan bazı becerilerini kaybetmiş ve kendini iyi hissetmeyen kişiler için kullanılan bir yöntemdir. Bu tür sorunların ortadan kaldırılması ve kişinin kendini bağımsız hissederek öz güvenini kazanması, ergoterapi yöntemleri ile sağlanmış olur. Genel anlamda ergoterapinin uygulama alanları aşağıdaki gibidir:

 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • Psikiyatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • El Rehabilitasyonu
 • Onkolojik Rehabilitasyon

Ayrıca LGBTİ kişiler, engelli ve yardımcı teknolojiye gereksinim duyan bireyler için de pek çok ergoterapi yöntemi uygulanmaktadır.

Randevu ve Diğer Sorularınız İçin Bizi Arayın!

Bizi arayarak izlenmesi gereken süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. değerlendirme, özel eğitim, servis ve randevu tamamen ücretsiz, devlet destekli olarak sağlanmaktadır..