Otizm spektrumundaki bireyler, öz farkındalık ve izleme becerilerini geliştirmede yetersiz kalabilir. Bu özel gereksinimli çocuklara sosyal becerilerini geliştirmek için müdahale edilmesi gerekir. Davranış değerlendirme, sosyal anlatı ve kanıt sorgulama yöntemleri kullanılarak özgüven ve bakış açısı alma becerileri kazandırılabilir. Otizmli çocuklar, doğru süreç sonrasında sosyal kaygılarını azaltıp gelişim gösterebilir.

Otizmli Çocuklarda Sosyal Kaygıyı Azaltan Beceriler Nelerdir?

Otizmli çocuklar, göz kontağı ve iletişim kurmama, duygularını ifade etmeme ya da seslenildiği zaman tepki vermeme gibi zorluklar yaşayabilir. Sosyal beceri, bireylerin toplum içerisinde etkileşim başlatıp sürdürmeleri olarak ifade edilebilir. Ölçülebilir, değerlendirilebilir ve gelişimsel başarı hedefleri belirlerken sosyal beceriler baz alınır. Otizmli çocuklar için sosyal kaygıyı azaltan beceriler şöyle;

 • Akranlarıyla etkileşim kurmak,
 • Grup sohbetlerinde bulunmak,
 • Takım çalışması yapmak,
 • Kendini temsil etme,
 • Arkadaşlarıyla paylaşımda bulunmak,
 • Başkalarını taklit etmek,
 • Göz teması kurmak,
 • Başkasıyla aynı nesneye odaklanmak,
 • Planlama ve organize etme becerileri,
 • Hayalî oyunlar oynamak,
 • Öz keşif.

Otizmi Çocukların Yaşadığı Zorluklar Nelerdir?

Sosyal iletişim ve etkileşimde görülen yetersizlikler, rutinlere bağlılık ve aşırı duyarlılık gibi birçok belirti otizmli çocuklarda görülebilir. Özel gereksinimli bireylerin sosyal beceri alanında yaşadığı bazı zorluklar arasında;

 • İlgi alanlarının sınırlı olması,
 • Çevresinde bulunan nesnelere ilgi duyması,
 • Grup aktivitelerine uyum sağlamakta zorlanması,
 • Kendisine dokunulduğu zaman tepki göstermesi,
 • Değişikliklere karşı durması,
 • Kendini başkalarından uzak tutması ve yalnız olmayı sevmesi,
 • Başkalarının duygularını ve tepkilerini anlamakta güçlük çekmesi gibi pek çok belirti yer alır.

Otizmli Çocuklarda Sosyal Beceriyi Geliştirmek için Adımlar Nelerdir?

Otizmli çocuklar, öğrenme ve bilişsel özellikler açısından farklıdır. Davranışların uygulamalı bir şekilde gösterilmesi gibi çalışmalar yapılması gerekebilir. Bireyler için atılması gereken bazı adımlar;

 • Sorun çözme becerisi ve öz denetim aynı anda öğretilerek karşılaştığı durumlara uygun tepki verebilir.
 • Görsel materyaller yardımıyla hızlı sonuç alınabilir.
 • Sosyal öyküler, etkileşim örnekleri ve resimler sunularak sorun, çözüm yolları ve sonuçları değerlendirilebilir.
 • İletişim becerisi, rol-model olunarak kazandırılabilir. Konuşma sırasında sorabileceği sorular, kişilere bulunabileceği geri bildirim ile ilgili bilgiler verilebilir.
 • Resimler aracılığıyla duygular tanıtılıp ifade etmeleri sağlanabilir. Yüz ifadelerinin anlamı, jest ve mimik taklitleri hikâyeleştirilerek anlatılabilir. İnsanların hangi durumlarda ne hissettiği sorularak öğretilebilir.

Otizmli çocuklar hakkında daha geniş bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Her çocuğun en özel eğitimi almasını hedefliyoruz.