ABA, uygulamalı davranış analizi olarak ifade edilen bir bilimsel disiplindir. Her yaşta otizmli bireyin gelişimde etkin rolü olan ABA terapi, bireyin sosyalleşmesi için anormal olarak görülen davranışları ele alır. ABA terapiler, bu davranışları toplumda kabul edilebilir hale getirmek için planlanır.

ABA eğitiminde, katılımcılara çeşitli öğrenme ortamları ve olağan koşullar altında, otizmli çocuklara gerekli becerileri nasıl öğretilebilecekleri, kazandırılması amaçlanır. ABA eğitiminde katılımcılara bir günde en güncel ABA uygulamaları, çeşitli görseller ve materyaller aracılığıyla aktarılır. Eğitim süresince, modüller halinde bilgilendirmeler yapılır. İlk gün ABA nedir, otizm tedavisindeki yeri, kullanılan bütün teknikler hakkında detaylı bilgiler verilir.

Özel eğitim öğretmenlerinden çocuk gelişimcilere, sosyal hizmet uzmanlarından eğitime istekli ailelere kadar birçok kişi ABA eğitiminden yararlanabilir.

ABA Eğitiminin İçeriği Nedir?

ABA eğitiminde temel hedef, katılımcılara çeşitli öğrenme ortamları aracılı ile gerekli becerilerin otizmli çocuklara nasıl öğretilebileceğinin aktarılmasıdır. Çocuk için olumlu sonuçlar doğuracak durumlarda nasıl hareket edilebileceğini öğretmeyi hedefleyen ABA eğitimi, otizmli çocukların sağlıklı, sosyal ve özgüvenli bir yetişkin olmasında yol göstericidir.

ABA eğitiminde etkili bir ABA programı oluşturmak asıldır. Uygulama ve videolar ile desteklenen eğitim içeriği;

  • Otizmli çocukların öğrenme motivasyonlarını artırma
  • ABA temelli eğitimlerin temel özelliklerinin neler olduğu
  • Temel öğrenme ve iletişim becerilerinin analizlerinin yapılması
  • Etkin bir ABA terapi planlama ve uygulama adımları oluşturma
  • Değerlendirme ve programda gerekli uyarlamaların gerçekleştirmesidir.

ABA Terapisi Nasıl Uygulanır?

Davranış analizi prensiplerine göre ABA terapisi müfredatı oluşturulur. Bu müfredatta amaç; her bir davranışın ayrı ayrı öğretilmesidir. Alternatif davranışları çoğaltmaya yardımcı olmak için hedef davranışları alt davranış kategorilerine ayırıp basit hale getirerek, ABA eğitiminde verim alınmaya çalışılır.

ABA terapisinde en önemli nokta, davranış bozukluğu tespit edilen davranışlar için otizmli bireyin ailesinin ve çevresinin bilgi sahibi olması ve uygulanması konusunda istekli olmalarıdır. Rehabilitasyon uzmanı ve ailesi ile birlikte otizmli bireyin davranışlarının sürekliliği kavranır ve eğitim süreci sekteye uğramadan devam eder. Verimli bir eğitimden söz edebilmek için aileler ve rehabilitasyon uzmanlarının birbirleriyle iş birliği içinde çalışmalarının önemi büyüktür.

ABA Eğitimi hakkında daha geniş bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkes Gelişmeyi ve Desteği Hak eder.