Otizm, bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Ancak, tedavi süreci son derece zorlu ve uzundur. Erken teşhis edilen bir otizm teşhisinin, uzun bir tedavi ve terapi süreciyle tamamen kontrol altına alınması mümkün olabilir. Otizm terapi yöntemleri temel amacı, kişilerin becerilerini kazanmasını sağlamaya çalışmak olarak ifade edilebilir.

Otizmli bireylerin tedavisinde en çok uygulanan farklı terapi yöntemi bulunur. Bu yöntemler sayesinde otizmli bireylerin becerilerini kazanmaları amaçlanır.

Otizm Terapi Yöntemleri Nelerdir?

Otizm terapi yöntemleri ile temel amaç; otizmli bireylerin algılama, işitme, iletişim kurma ve derin düşünme gibi yeteneklere sahip olmalarının desteklenmesidir. Uzmanların bu yöntemler ile ilgili farklı görüşleri vardır. Her yöntem, kişiye özel farklı bir gelişim kaydedebilir.

  • Duyusal Bütünleştirme Terapisi

Duyusal bütünleştirme, otizmli bireylerin algılama, işitme ve anlamlandırma yeteneğinde eksiklikler tespit eder ve bu temele dayanır. Terapide temel amaç ise davranışları ve uyaranları arttırmak duyusal bütünleştirme yeteneği geliştirme süreci oluşturmadır.

  • İşitsel Bütünleştirme Terapisi

İşitsel bütünleştirme yöntemi ile otizmli bireylerin ses frekanslarına karşı hassasiyetlerini bulmak ve doğru tonları kullanarak işitme, düşünme, anlamlandırma, iletişim becerilerinin gelişmesini sağlamak amaçlanır. Bu yöntem ile otizmli çocuklara kulaklıkla birtakım ses frekansları dinletilir. Seslere verdikleri tepkilere göre tedavi planı geliştirilir.

  • Müzik Terapisi

Müzik terapi, Otizm terapi yöntemleri içinde son yıllarda oldukça ilgi gören bir terapi yöntemlerinden biridir. Bu yöntem ile çocukların duyusal bağ kurması amaçlanır. Otizmli bireylerin müzik seanslarına katılması, böylece işitsel, bilişsel yeteneklerini geliştirmesi sağlanır. Bu tedavi ile hastaların sözel ve bedensel dil kullanımını artırılabilir.

  • Sanat Terapisi

Sanat terapi ile otizmli bireyin duyusal olarak rahatlaması sağlanır. Aynı zamanda görsel ve işitsel yeteneğinin gelişmesi de desteklenir. Bu terapi yönteminde resim, seramik gibi görsel sanatlardan yararlanılır.

  • Drama Terapisi

Bu yöntem ile otizmli bireylerin, herhangi bir role bürünmesi yeteneklerini arttırır ve derin düşünme gibi konularda daha etkili hâle gelmeleri sağlanır. Drama terapisi temel olarak bu düşünceye dayanır ve otizmli bireyler uzman bir eğitmen ve terapist kontrolünde sahne sanatlarına yönlendirilir.

  • Yunuslarla Terapi

Yunuslarla terapi, en çok tepki çeken yöntemlerdendir. Bu terapide otizmli çocukların yunusların bulunduğu havuza girmesinin iyi bir rehabilitasyon yöntemi olduğu düşünülür. Yunusların çocukların iletişim kurma yeteneklerini olumlu etkileyeceği kabul edilir.

  • Ata Binme Terapisi

Hippoterapi olarak da adlandırılan ata binme terapisi, çocukların binicilik yeteneği kazanması değil, at binmenin sağlayacağı duygusal aktiviteden yararlanması olarak ifade edilir. Ayrıca bu terapinin çocuklara devinimsel yetenekler kazandıracağı da düşünülür.

Otizm Terapi Yöntemleri hakkında daha geniş bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkes Gelişmeyi ve Desteği Hak eder.