Özel gereksinimli bireyler için tam gün eğitimi; her kademede normal gelişim gösteren çocuklarla, karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını gerçekleştirmelerini sağlamak üzere verilen eğitim şeklidir.

Özel gereksinimli bireylerin okul kaydı, normal gelişim gösteren çocuklarla aynı sınıfa yapılabilir. Öğrenci tam gün normal gelişim gösteren çocuklarla aynı sınıfta eğitim alabilir. Özel gereksinimli bireyler akranları ile birlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde aynı sınıfta eğitim alabilir. Çocuğun akranları ile bir arada eğitim alması, sosyal açıdan bütünleştirilmesini sağlar.

Özel eğitim destek hizmetleri tarafından özel araç-gereç ve eğitim materyalleri ile eğitim alan özel gereksinimli bireyler, bireyselleştirilmiş bir eğitim programına dahil olur.

Özel Gereksinimli Bireyler için Tam Gün Eğitimin Amacı Nedir?

Özel gereksinimli bireyler için tam gün eğitimi, kaynaştırma yolu ile eğitim verilen sınıflarda eşit sayıda ve her bir şubede 2 öğrenciyi aşmayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu sınıflarda öğrenciler diğer öğrenciler ile birlikte genel eğitim programını takip eder. Özel gereksinimli bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim programı, okulun genel eğitim programına göre hazırlanır.

Tam gün kaynaştırma eğitiminin amacı;

 • Özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesini sağlamak,
 • Engelli çocukların topluma kazandırmak,
 • Özel gereksinimli çocuğu normal gelişim gösteren akranları ile aynı seviyeye getirmek, yeteneklerini ve ilgi alanlarını kullanmasına yardımcı olmak,
 • Engelli bireylerin akranlarıyla iletişime geçebilmesini kolaylaştırmak olarak sıralanabilir.

Tam Gün Eğitiminin Özel Gereksinimli Çocuklara Faydaları Nelerdir?

Özel gereksinimli çocuklar, duyularıyla öğrenmeye çok daha yatkındır. Tam gün eğitimi ile çocukların normal gelişim gösteren akranları ile sosyalleşmesi ve daha hızlı öğrenmesi hedeflenir.

Tam gün eğitiminin özel gereksinimli çocuklara faydaları;

 • Tam güm eğitimi ile ders ortamı, fiziksel ve eğitsel açıdan çocuklara göre düzenleneceği için başarı oranı artabilir.
 • Takdir edilme, sorumluluk alma duyguları gelişir ve kendine güveni artabilir.
 • Özel gereksinimli çocukların olumlu davranış gösterme eğilimi arttığı için sosyalleşmesi kolaylaşabilir.
 • Araç ve gereç kullanım becerileri gelişebilir.
 • Ortak yaşam becerileri artabilir.
 • Kaba ve ince motor gelişimi hızlanabilir.
 • Sosyal yaşama katılımları hızlanacağı için iletişim becerileri güçlenebilir.

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Tam Gün Eğitimi hakkında daha geniş bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkes Gelişmeyi ve Desteği Hak eder.