ergoterapi ve ergoterapist nedir

Ergoterapi nedir bakıldığı zaman bireylerin ihtiyaçlarını kendi kendine gidermesi için yardımcı olan adaptif cihazlarla ergonomik girişimlerin kullanılması ve bireylerin optimum işlevsellik düzeyine çıkartmasıdır. Hastalar bu süreçte fiziksel ve psikolojik yönlerden çeşitli uygulamaya tabi tutulurlar ve sonraki aşamada hastalar kendilerini hazır hissettiğinizde özel cihazlar ile günlük hayata adapte edilmesi sağlanır. Ergoterapi genel avantajları şu şekildedir, 

 • Grup veya bireysel olarak tedaviler uygulanır, kişilerin sosyal, sanatsal, eğitimsel ve mesleki aktivitelerin kullanımıyla birlikte rehabilitasyonlar düzenlenir. 
 • Motor, duyu, algı için bütünleşme eğitimi verilir ve bu alanda iş uğraşı terapisi uygulanır. 
 • Engelli bireylerin iş, ev ve okul ortamında işlevsellik değerlendirilir ve performansın en üst seviyeye çıkartılması için çevreye uyumu sağlanır. 
 • Engelli olan bireylerin zihinsel, bireysel her türlü engeli sonucunda meydana gelen kısıtlıkları değerlendirir ve kişilerin günlük olan faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilmesi için uygulamalar yapar. 
 • Engelli bireylerin topluma katılımını etkileyen çevresel ve kişisel faktörler değerlendirilir. 
 • Günlük yaşamda bağımsızlığı sağlamak için gerekli araç, gereç ve yöntem belirlenir, kullanımları öğretilir. 
 • Toplumsal dışlanan bireylerin tekrardan topluma kazandırılması için gereken değerlendirmeler yürütülür. 

Ergoterapi nedir bakıldığı zaman ergoterapi ile beraber kişilerin hayata adapte edilmesi, sağlanır bu sayede kişilerin yaşam kalitesi artar. Ergoterapi yapan kişilere ergoterapist nedir ve rehabilitasyon uzmanları, psikolog ve sosyal çalışmacı olan kişilerle birlikte ekip olarak çalışırlar. 

Ergoterapi Nedir Ne İş Yapar? 

Ergoterapi nedir ne iş yapar genel olarak kişilerin refah ve sağlığını geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleği olmaktadır. Ergoterapi temel amacı ile birlikte özel tedaviye ihtiyacı olan sosyal, duyusal, görsel, konuşma ve dil gelişimi güçlüğü geçen bireyler tamamen hayata kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ergoterapi, 

 • Ergoterapi, tamamen kişi merkezli bir sağlık mesleğidir bununla birlikte ergoterapi günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaya yönelik bir çalışmalar gerçekleştirilir. 
 • Ergoterapi işlemleri ile birlikte kişiler bağımsızlığını sağlar ve iş yaşamlarında, ev ve sosyal yaşamlarında kimseye ihtiyaç duymazlar. 
 • Ergoterapi bölümü içerisinde ilk olarak temel bilimler dersi ile beraber klinik becerisi gerektiren uygulamalar bulunuyor. Ergoterapi okuyan kişiler sadece klinik dersler değil müzik, terapi, duyu bütünleme gibi alanlarda meslek hayatlarına hazırlanırlar. 
 • Ergoterapi dersleri içerisinde özel anatomi, sağlık sosyolojisi gibi birçok alanda ders alırlar. 

Ergoterapi Uygulamaları Nedir? 

Özel gereksinimleri olan kişilere ergoterapi uygulanır ve kişilerin hayat standardı yükseltilir. Kişilerin daha kaliteli bir yaşam sürmeleri sağlanır. Sağlık hizmeti olarak sağlanan ergoterapi ile doğuştan gelen kalıtsal hastalıklar, travma, nörolojik sıkıntılar, madde bağımlılığı ve sosyal dışlanma gibi sebeplerden dolayı toplumsal yaşamı kısıtlanmış kişiler ergoterapi uygulamalarına katılırlar, ergoterapi uygulamaları, 

 • Ergoterapi için başvuru yapan bireylerin hayat kalitesinin arttırılması için farklı alanlarda yardım sağlanır. Bu uygulama ile yapılan ergoterapi hastalarının ihtiyacına göre psikolojik olarak rahatlaması sağlanır ve ergoterapi hastalarına uygulanır.  
 • Mesleki ergoterapi ile daha çok engelli olan bireylerin istihdama katılımı ile uygulanan, çalışmanın olumlu taraflarını kapsayan uygulamalardır. 
 • Ergoterapi uygulaması özel durumlardan dolayı toplum temelli olarak temel hizmetlere ulaşımlarda sorun yaşayan bireylerin topluma katılması istenir. 
 • Geriatrik ergoterapi ile birlikte genellikle yaşlılık sorunundan kaynaklanan zihinsel, fiziksel işlevleri etkileyen uygulamalardır ve Alzheimer, demans, Parkinson gibi beyin kaynaklı olan rahatsızlıklarda uygulanır. 
 • Pediatrik ergoterapi yöntemi, gelişme ve büyümeyi etkileyen rahatsızlıklara sahip olan çocukların günlük aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için uygulanır ve çocuklar özel eğitim alırlar. 

Ergoterapi Cihazları Nedir? 

Ergoterapi ile kişilerin günlük hayatını kolaylaştırmak için cihazlar geliştirilmiştir. Geliştirilen cihazlar kişilerin bireysel olarak yapmak istedikleri ve kişilerin sahip oldukları rahatsızlık ile alakalı günlük aktivitelerine özel olarak tasarlanır. Ergoterapi cihazları kullanım sürecinde cihazla alakalı nasıl kullanılacağı ve bakımı ile ilgili detaylı bilgiler ergoterapist tarafından uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ergoterapi cihazları, 

 • Hastanın yardımsız veya yardımlı giyinip soyunması için cihazlar geliştirilmiştir. Elastik bağcıklar, giyinme çubukları, çorap giyme aparatı, düğme kancası, cırt bant ve destekli ayakkabı çekeceği gibi giyim aparatları yer alır. 
 • Duş alma ve tuvalet egzersizlerinde orun yaşayan hastalar banyo içerisinde kullanabilecekleri aparatlardan yararlanabilirler. Bu cihazlar uzun tuvalet fırçası, tutunma destek barı, duş lifi, el süngeri, küvet sandalyesi, duş başlığı gibi banyo ergoterapi cihazları kullanılır. 
 • Hastaların kişisel bakım işlemlerinin bağımsız şekilde gerçekleştirmek için geliştirilen aparatlar plastik saplı bıçak, bilek destek aparatı, bakım ürünleri için platform ve tırnak makası gibi bakım cihazları olmaktadır. 
 • Beslenme öğünlerinde yemek yemeyi kolaylaştıran aksesuarlar, kaydırmaz bilek desteği, çatal, kaşık, tepsi, bıçak, tabak seti ve yemek taşıma kabı gibi beslenme cihazları olmaktadır. 

Ergoterapi Hangi Hastalıklara Bakar? 

Ergoterapi genel olarak genel hayatında zorluk yaşayan birçok kişiye yardım eder. Ergoterapi hangi hastalıklara bakar genel olarak epilepsi, otizm, dikkat eksikliği, psikiyatrik hastalıklar, hiperaktivite, nörolojik, geriatrik, pediatrik sorunlar gibi birçok hastalıkla ilgilidir.  

Hastaların topluma kazandırılması sağlanan cihazlarla beraber yaşlılar, özel gereksinimli olan bireyler gibi veya sonradan kişilerde oluşan sakatlık, uzuv kopması gibi durumlarda kişilerin becerisi geliştirilir. Sağlıklı ve dezavantajlı bireylerin günlük yaşam aktiviteleri sağlanır. 

Ergoterapi Bölümü İş İmkanları 

Ergoterapi bölümü iş imkanları için hem devlet kurumlarında hem de özel sektöre bağlı olan işletme ve kuruluşlarda çalışma olanağı bulunmaktadır. Ergoterapi mezunları bakım merkezleri, bakımevleri, devlet hastaneleri, huzurevleri, özel dal merkezleri, özel okullar, sığınma evleri, sivil toplum kuruluşları, terapi merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, üniversite hastaneleri, üniversiteler, devlet hastaneleri gibi alanlarda iş yapabilirler. 

Ergoterapi Çalışma Alanları Nedir? 

Ergoterapi çalışma alanları bakıldığı zaman öncelikle psikiyatrik rehabilitasyon merkezlerinde, el rehabilitasyonu gibi birçok yerde bulunur. Ergoterapi çalışma alanları, 

 • Mesleki rehabilitasyon 
 • Toplum temelli rehabilitasyon 
 • Onkolojik rehabilitasyon 
 • Kognitif rehabilitasyon 
 • Engelli bireyler 
 • Pediatrik rehabilitasyon 
 • Nörolojik rehabilitasyon 
 • Geriatrik rehabilitasyon 
 • Yardımcı teknoloji 

Gibi alanlarda etkin bir şekilde görev alınmaktadır. Üstelik bunun dışında epilepsi, otizm, dikkat eksikliği, down sendromu, inme, felç, Parkinson hastalığı, şizofreni gibi birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır. Ergoterapi cihazları genel olarak bireylerin hayatını kolaylaştıran cihazların kullanımını sağlar ve bununla birlikte destek sağlar.