Çocuk merkezli oyun terapisi

Dil ve konuşma bozukluğu, bireyin çevresindeki konuşmaları anlama ve kendini ifade etmesinde karşılaştığı sorunlardır. Dil ve konuşma, günlük yaşamda sıklıkla birbiriyle karıştırılan iki farklı kavramdır. Dil ve konuşma bozuklukları da birbirinden farklıdır.

Dil bozukluğu, bireyin diğer kişileri anlamakta ve düşüncelerini düzgün cümlelerle paylaşmakta zorluk yaşaması olarak ifade edilir. Konuşma bozukluğu ise bireyin sesleri net şekilde telaffuz edememesi, ses düzeyinde sıkıntısı yaşaması ya da kekemelik gibi faktörler olmasıdır.

Dil ve Konuşma Zorluğu Belirtileri Nelerdir?

Dil ve konuşma bozukluğu ile karşı karşıya kalan bireyler, çeşitli belirtiler gösterir. Dil ve konuşma bozukluğunda görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Bireyin konuşma sırasında çeşitli güçlükler yaşaması
 • Bireyin tekdüze bir konuşma şekli kullanılması
 • Ses ya da hecelerin konuşma sırasında yutulması
 • İletişimin işaretler aracılığı ile gerçekleştirilme çabası
 • Kişinin sözcük dağarcığının az olması
 • Kişinin karşısındaki kişileri rahatsız edebilecek sesler çıkarması
 • Kişinin ses şiddetini ayarlayamaması
 • Kişinin kendini anlatma ile ilgili sıkıntılar yaşaması
 • Başkalarını anlamada sıkıntılarla karşılaşması

Bu belirtiler, kişinin dil ve konuşma bozukluğu ile karşı karşıya kaldığını gösterebileceği için sorunları yaşayan bireylerin uygun tedavi yöntemleri ile tedavi edilmesi öneme sahiptir.

Dil ve Konuşma Bozukluğu Nedenleri

Dil ve konuşma bozukluğu çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.

 • Bireyin dil becerilerinin anlama ve ifade etmede yaşına uygun gelişimi göstermemesinin nedeni, gecikmiş dil ve konuşma belirtisi olabilir.
 • Bireyin ses ve heceleri normalden daha dikkat çekici olarak ve anlaşılması zor şekilde konuşması, Artikülasyon ve Fonolojik bozukluktan kaynaklanabilir.
 • Bireyin konuşmasının akıcılık ve hız gibi alanlarda sorun yaşaması kekemelikten kaynaklanabilir.
 • Sesin perde ya da kalitesinden belli sebeplerle, normalden olumsuz yönde farklılık göstermesi, ses bozukluklarından kaynaklanabilir.
 • Nörolojik sebeplerle, genellikle beyindeki bir hasar sonucu ortaya çıkan dil ve konuşma bozukluğu, afazi yani edinilmiş dil bozukluğundan kaynaklanabilir.
 • Genellikle nörolojik sebeplerden kaynaklı ve yutma eyleminin değişik aşamalarında görülen güçlükler, yutma bozukluklarından kaynaklanabilir.
 • Nörolojik kaynaklı konuşma eyleminde rol alan kas gruplarında ortaya çıkan güçsüzlük ve hasar sonucu konuşmanın olumsuz etkilenmesi motor konuşma bozukluklarından yaşanabilir.

Dil ve konuşma bozukluğu hakkında daha geniş bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkes Gelişmeyi ve Desteği Hak eder.